Menu

National Five Year Development Plan II (FYDP II) and the Local Government Authorities

This book provides an in depth understanding of Tanzania’s Five Year Development Plan II and proposes strategies on how to improve its implementation in the Local Government Authorities.


SDGs Implementation, Follow-Up and Review in Tanzania Book – 2017 (English Version)

This book provides a report on the implementation, follow-up and review of the Sustainable Development Goals in Tanzania 2017.


SDGs Implementation, Follow-Up and Review in Tanzania Book – 2017 (Swahili Version)

This book provides a report on the implementation, follow-up and review of the Sustainable Development Goals in Tanzania 2017.


Kitini cha Ufahamu wa Sheria ya Baraza la Vijana la Taifa katika Lugha Nyepesi

Ukisoma kitini hiki utapata taarifa za ki-maudhui na mchakato wa uundaji na uendeshaji wa Baraza la Vijana ili kuona mantiki na umuhimu wa Baraza kama chombo cha kuwaunganisha vijana nchi nzima bila kujali tofauti zao za kiitikadi, kiimani na hadhi ya maisha.


UNA Tanzania imeshiriki kutoa Tamko kuhusu Sheria ya Takwimu, 2015

Tamko hili ni juu ya mapendekezo ya kuboresha sheria ya takwimu.

  TOP
Secured By miniOrange